An Unbiased View of elektryk kraków ruczaj

W pierwszej chwili pomysł napisania czegoś o sobie i moim związku ze szkołą, w której uczę języka polskiego tylko lub aż dziewięć lat, nie wydał mi się dobry.

Niebawem ucichną echa Jubileuszu, szkoła zacznie znowu żyć zwykłym rytmem małych, mrówczych spraw, które owocują często wielkimi rzeczami.

III edycja konkursu pt."Kompozycje jesienne" organizowanego przez pracowników biblioteki szkolnej.

Dyrektor Barbara Brewczyńska dziękując za przyjęcie placówki do Klubu Przodujących Szkół wyraziła przekonanie, iż fakt ten stanie się impulsem do dalszej aktywnej pracy.

Na konkursie oceniany był smak, wygląd, ale także technika wykonania serwowanych przez nich consumeów. Chłopcy ćwiczyli przed tym trudnym konkursem kilka miesięcy po kilkanaście godzin. To właśnie technika jest największą trudnością na tego typu konkursach.

Służę radą i pomocą, jeżeli masz jakikolwiek dilemma, pytanie czy wątpliwość przyjdź lub napisz razem łatwiej stawiać czoło codzienności.

Dzisiaj Gastronomik to szkoła XXI wieku, odważnie podejmująca wyzwania, jakie stawia przed szkolnictwem teraźniejszość, bez obaw patrząca w przyszłość. Stała, intensywna praca nad podnoszeniem jakości pracy placówki, jej wszechstronny rozwój powodują, że Zespół Szkół Gastronomicznych cieszy się dużą popularnością i jest ceniony zarówno wśród uczniów jak i rodziców.

I jedni i drudzy mobilizują jednak do myślenia o drugim człowieku, do traktowania z powagą i szacunkiem naszej szkolnej rzeczywistości. Bo przecież, zwłaszcza dla nauczyciela, najważniejszy musi być drugi człowiek!

"Młodość to jest pewien wymiar człowieczeństwa, który trzeba wypełniać pracą, prawdą i miłością" - tak nauczał Jan Paweł II.

rnWięcej gimnazjalistów wybiera technika i zawodówki. Wiemy, które z tych szkół uczą najlepiej. Miasto Kraków website zapytało w tym roku gimnazjalistów o ich aspiracje edukacyjne.

» boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej - wymiar 30x62m w ramach programu Orlik 2012

Podziękowanie składamy również władzom Oświatowym, Przedstawicielom organów prowadzących i nadzorujących szkołę, Rodzicom, Absolwentom i Przyjaciołom Szkoły za wspieranie jej działań w tworzeniu dobrych i godnych warunków do pracy i nauki.

• zapewnia wszechstronny rozwój młodzieży w harmonii z otoczeniem • przygotowuje ucznia do podejmowania zadań w różnych obszarach działalności człowieka • stwarza przyjazną atmosferę i poczucie bezpieczeństwa

• Udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *